53. Räkenskapsrevision utifrån ett kommunledningsperspektiv

22 nov 2023
08:30 - 09:15
G4

53. Räkenskapsrevision utifrån ett kommunledningsperspektiv

Den nya standarden för räkenskapsrevision påverkar från och med 2023 fler än bara ”ekonomikontoret”. Vem tar ansvaret och hur påverkar det resurs- och kompetensbehovet i kommunen? Räcker det inte med att ”ekonomikontoret sköter detta”?

Göran Andersson, utbildningsledare KEF.
Seminariearrangör: KEF.