86. Rekrytera talanger lokalt!

86. Rekrytera talanger lokalt!

Dagens samhälle kräver i regel utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. För dem som har annat modersmål tillkommer problemet med att många jobb fordrar att man har förmågan att hantera det svenska språket. Flera initiativ har tagits för att skapa en förändring för att få fler ut på arbetsmarknaden. Hejsvenska på Komvux Malmö sfi har skapat en plattform för att tidigt börja träna på det svenska språket. TalangAkademin har ett samarbete med de lokala fastighetsbolagen för att få de boende i praktik och jobb. Projektet rekrytera i Helsingborg jobbar med personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Stig-Arne Bäckman, grundare TalangAkademin, Martin Olsson, projektledare Helsingborgs stad och Annika Hansen, projektledare Komvux Malmö.
Moderator: Lasse Swahn, journalist

0