22. Rensa i regeldjungeln

22. Rensa i regeldjungeln

Såväl medborgare som anställda i offentlig sektor är ofta uppgivna över krångliga regelverk och onödiga administrativa processer. Det behövs förenklingar och en samskapad styrning för att rapporteringen ska vara meningsfull och detaljstyrningen ska minska. Ett exempel är Försäkringskassans förenklingskampanjer och antikrångelkataloger år 2010 och framåt. Ett annat är kampanjen ”Meld en regel” i Danmark som resulterade i närmare 1200 förslag, varav 300 togs vidare.

Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet och Tina Øllgaard Bentzen, fil. dr i statsvetenskap vid Roskilde universitet.

0