111. Revolution i vården: Från kompenserande hjälp till aktiv rehabilitering

111. Revolution i vården: Från kompenserande hjälp till aktiv rehabilitering

Demografin förändras snabbt i de nordiska länderna. Medan antalet barn, unga och äldre ökar, så ökar inte arbetskraften i samma takt. Det utmanar kommunerna både finansiellt och kompetensmässigt och resulterar i en olöslig rekryteringsutmaning om vi inte ändrar vårt arbetssätt. Danska kommuner känt till denna utmaning längre tid än vi i Sverige. Många har tagit till sig det svenska konceptet om rehabilitering och använt det till en rejäl revolution av vården. Vi lär oss om utvecklingen från de främsta experterna på den danska sidan.

Morten Hyllegaard, partner Udviklingsbureauet BETA och Louise Thule Christensen, chef för senior och rehabilitering Haderslev kommune.

0