84. Revolution i vården: Från kompenserande hjälp till aktiv rehabilitering

13 Nov 2019
11:00 - 12:20

84. Revolution i vården: Från kompenserande hjälp till aktiv rehabilitering

Demografin förändras snabbt i de nordiska länderna. Medan antalet barn, unga och äldre ökar, så ökar inte arbetskraften i samma takt. Det utmanar kommunerna både finansiellt och kompetensmässigt och resulterar i en olöslig rekryteringsutmaning om vi inte ändrar vårt arbetssätt. Den danska befolkningen är äldre än den svenska och därför har danska kommuner känt till denna utmaning i längre tid än vi i Sverige. Många har tagit till sig det svenska konceptet om rehabilitering och använde det till en rejäl revolution av vården. Vi lär oss om utvecklingen från de främste experter på den danska siden.

Morten Hyllegaard, partner Udviklingsbureauet BETA och Mette Olander, direktör Välfärdsförvaltningen Køge kommune.

0