Rising European Innovative City 2021

07 mar 2022
11:00 - 12:00

Rising European Innovative City 2021

Vanda valdes till Rising European Innovative City 2021. Utmärkelsen uppmärksammar städer med mindre än 250 000 invånare som med långsiktiga ansträngningar skapat en miljö som möjliggör innovation. Vanda stad har utvecklat och implementerat innovativa koncept och infört processer och program för att uppnå goda resultat. Presentation kommer att koncentrera sig på Vandas innovationer från t ex sociala, digitala och klimatneutrala synpunkter och Vandas sätt att samarbeta med företag, icke-statliga organisationer och medborgare.

Ritva Viljanen, stadsdirektör Vanda stad.
Seminariespråk: Engelska.

0