Riskanalys med FMEA för industri och offentlig verksamhet

12 nov 2019
15:15 - 15:45
Tema Ledarskap & Utveckling

Riskanalys med FMEA för industri och offentlig verksamhet

Fordonsindustrins samarbetsparter i USA (AIAG) och Tyskland (VDA) har gemensamt förbättrad den klassiska FMEA metoden under 2018-2019. Vi presenterar de viktigaste dragen/ändringarna i den nya metoden och ger exempel på hur de kan användas i olika typer av miljöer och verksamheter.

Göran Anderberg och Gunnar Bergstedt, Wedeaq Scandinavia AB
Seminariearrangör: Wedeaq Scandinavia AB

0