143. Riv hindren för vårdens bästa

04 maj 2022
13:45 - 14:45
A6

143. Riv hindren för vårdens bästa

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya, innovativa lösningar. Ofta handlar det om att utnyttja ny teknik för att utveckla välfärden. Det som ofta försvårar den utvecklingen är att dagens regelverk inte hänger med i utvecklingen. Hur ska man förhålla sig till regelverk som hindrar implementering av ny teknik? Men det finns också goda exempel på att man kan lyckas även med dagens regler. Projektet CRANE i Västerbotten samverkar med regioner i Spanien och Norge och undersöker möjligheter till ett nytt system där vi medborgare betraktas som producenten av hälsodata och kan genom samtycke dela data mellan olika vård- och omsorgsgivare.

Jenni Nordborg, Nationell life science-samordnare Regeringskansliet, Manólis Nymark, jurist IT-rättsliga frågor, Niclas Forsling, projektledare Region Västerbotten, Anders Ekholm, analysdirektör IVO och Johan Hultberg, riksdagsledamot (M).
Moderator: Malena Lau, utvecklingsledare Västra Götalandsregionen.

0