11. Robotar gör kommunen smartare

11. Robotar gör kommunen smartare

Oavsett sektor kan digitalisering ge smartare kommunala tjänster. VA Smart-projektet på Orust har försett hushållen med små smarta vattenmätare. Detta ger bättre koll, spar pengar för både kommun och brukare samt minskar behovet av dyra akutinsatser. I Nacka har roboten Yasemin har tagit hand om hanteringen av ansökningar om ekonomiskt bistånd och till vuxenutbildning. Robotiseringen har underlättat för medborgarna och befriat personal från trista rutinuppgifter. Nu har Nacka byggt Sveriges första kommunala robotfabrik för att hantera den fortsatta automatiseringen.

Ghita Flinckman, förändringsledare Nacka kommun och Björn Martinsson, chef affärsdrivande verksamhet Orust kommun.
Moderator: Mia Forsäng, Business Accelerator Telia

0