51. Rusta ledare för ständig förändring

51. Rusta ledare för ständig förändring

Vad händer när sex kommunledningar med stöd från forskare går samman för att vässa sin förmåga att förnya och förändra verksamheten? Inom partnerskapet LOFT, Leda och organisera för förnyelse och transformation, stimuleras lärande mellan kommuner och akademin. I nästa steg skalas stödet upp så att fler ledare och medarbetare i kommuner och regioner får möjlighet att vässa sin innovationsförmåga.

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun, Daniel Broman, stadsdirektör Lidingö stad, Lars Ekström, kommundirektör Strängnäs kommun och Carl Heath, senior forskare RISE.
Moderator: Malin Annergård, sektionschef SKR.