GÖTAPRISET – SÅ BYGGER VI SAMVERKAN FRÅN GRUNDEN!

11 nov 2020
09:30 - 09:50

GÖTAPRISET – SÅ BYGGER VI SAMVERKAN FRÅN GRUNDEN!

Genom att tänka nytt och innovativt har vi fått bort stuprören. I stället ser vi alla vårdresurser, oavsett organisationstillhörighet, som en samlad gemensam resurs som finns där för invånarnas bästa. För att den här samverkansmodellen ska fungera räcker det inte att vi är överens på ledningsnivå, om inte medarbetarna är med på tåget blir samverkan inte mer än fina ord på ett papper. I vår modell är det medarbetarna som håller i taktpinnen!
Maria Klingberg, projektledare, Maria Karlsson, vårdutvecklare, och Helen Karlsson, samordnare Samverkande sjukvård 

0