Så arbetar vi med framtidsbilder

04 maj 2022
13:00 - 13:30
Öppet Forum

Så arbetar vi med framtidsbilder

Scenarioanalys kan användas för att skapa beredskap utifrån tänkbara händelser. Med scenariokors kan du förbereda din organisation på fyra möjliga scenarier utifrån två viktiga framtidsfrågor.

Christina Ceder, omvärldsanalytiker demokrati och medborgarservice Göteborgs stad

0