1. Så blir kommunens bostadsbolag en stark samhällsbyggare

12 nov 2019
10:50 - 11:50

1. Så blir kommunens bostadsbolag en stark samhällsbyggare

En väl fungerande allmännytta är ett vasst kommunalt verktyg för att alla ska kunna leva i goda bostäder och för att motverka segregation. Hur ni i kommunen använder ert bostadsbolag avgörs lokalt med ett stort handlingsutrymme. Som branschorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag har vi samlat goda exempel på hur kommunen som aktiv ägare och bostadsbolagen som kreativ aktör, kan göra skillnad för det lokala samhällsbygget.

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta, m fl.
Seminariearrangör: Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).

0