101. Så bryter vi tystnadskulturen

101. Så bryter vi tystnadskulturen

Att rätta sig efter värdegrunder och följa riktlinjer är viktigt oavsett verksamhet. Vad händer när så inte sker? När en chef inte vill att något ska upp till ytan är det kanske svårt att stå på sig. Och hur kommer man tillrätta med problemet när de som ansvarar för verksamheten känner sig hotade av utomstående personer, i vissa fall tungt kriminella nätverk? Att identifiera en tystnadskultur som uppstått är en sak, att ge medarbetare och chefer stöd att utföra sitt uppdrag och känna sig trygga är betydligt svårare. Vad måste man som arbetsgivare göra för att säkerställa att myndighetsutövningen kan ske utan konsekvenser för de anställda? Och vilka insatser måste övriga delar av samhället bidra med? Det finns insatser som ger effekt.

Ida Karkiainen, civilminister, Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande Göteborg och Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige.
Moderator: Helena Stålnert, journalist

0