Så enkelt slopar man internfakturering

22 nov 2023
12:15 - 12:45
Öppet Forum

Så enkelt slopar man internfakturering

Internfakturering i offentlig verksamhet är en källa till misstro och onödigt arbete. I Ale kommun har man målmedvetet arbetet för att få bort så mycket som möjligt av den interna faktureringen mellan förvaltningarna. Hör hur man gått till väga.

Ken Gunnesson, ekonomichef Ale Kommun och Knut Fahlén, Ekan Management
Seminariearrangör: Ekan Management