18. Så kan AI frigöra tid i kommuner och regioner!

18. Så kan AI frigöra tid i kommuner och regioner!

RISE har tillsammans med bland andra Tillväxtverket och AI Sweden utvecklat en första AI-baserad språkförståelsemodell som analyserar offentliga dokument och skrivelser. Modellen ska förenkla och frigöra tid för myndigheter att fokusera på kvalificerat arbete och hjälpa medborgarna mer effektivt. Hur kan kommuner och regioner nyttja AImodellen och hur kan man göra för att komma igång? Strängnäs kommun har tagit fram en AI-modell som potentiellt handläggarstöd inom processen orosanmälan i socialtjänsten och på SKR undersöks hur språkmodeller kan användas i syfte att minska antalet enkäter som skickas till kommuner och regioner.

Magnus Sahlgren, forskningschef språkteknologi AI Sweden och Frédéric Rambaud, digital strateg Strängnäs.
Moderator: Annika Jonsson, SKR.

0