Säkra kvalitetskraven i upphandlingen!

21 nov 2023
12:45 - 13:15
Swedacs monter - B08:26

Säkra kvalitetskraven i upphandlingen!

Ett samtal om hur du kan använda underlag från ackrediterade organ för att bekräfta uppfyllandet av krav vid upphandling. Lyssna på Adda och Swedac i vår monter.

Välkomna!