57. Samhällsbygge 2030 – Från hållbarhetsvision till framgångverksamhet

57. Samhällsbygge 2030 – Från hållbarhetsvision till framgångverksamhet

”Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle våren annars tveka?” Karin Boyes ord passar väl på vår tid. Vi står inför en tid när vårt samhälle behöver ställas om i grunden till mer hållbart. En ny studie av Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation visar att svenska folket otåligt väntar på förändringar. De vill se konkreta saker hända inom hållbarhetsområdet. Men vad och vilka väntar de på? Vilka är nyckelaktörerna för ett lyckat resultat? Och är alla med på tåget? Förutom studiens insikter presenteras ett antal perspektiv på hållbar utveckling. Under seminariet kommer vi att få ta del av ett antal TED talks-inspirerade inslag utifrån perspektiven ledarskap, medarbetarskap och framtida generationer. Med seminariet vill Sobona stärka organisationers framtidskapacitet att ställa om till hållbar utveckling.

Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro kommun, Lovisa Sterner, ungdomsexpert Grasp INsights, Daniel Åslund, HR-chef och Caroline Sörenssen, hållbarhetschef Affärsverken Karlskrona AB, Madeleine Gimåker och Anna Lirén, arbetar med strategisk utveckling på Sobona.
Seminariearrangör: Sobona

0