140.Samhällsförändringar och hur de påverkar uppdraget som politisk ledare

140.Samhällsförändringar och hur de påverkar uppdraget som politisk ledare

Vilka förändringar i samhället kommer att påverka kommuner, regioner och landsting i framtiden? Hur kommer dessa att påverka uppdraget att styra och leda och att värna demokratin för toppolitiker? Utmaningar vi ser idag är t ex helhetsansvaret som innebär målkonflikter, komplexiteten, förväntningar på att kunna lösa allt. Hur kan vi förbereda oss för att möta framtiden? Välkommen på spaning om framtiden med fokus på det politiska ledarskapet.

Anders Ekholm vice VD på Institutet för Framtidsstudier., Maria Stenberg landstingsstyrelsens ordförande i Norrbotten, Madelaine Jakobsson kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling och Kristina Edlund Kommunstyrelsens ordförande i Linköping. Toppolitiker från SKL:s Referensgrupp om politiskt ledarskap. Moderator: Lena Lindgren Projektledare för politiskt ledarskap SKL

0