Samordnat ledningssystem för nyttohemtagning säkrar kvalitén

12 nov 2019
12:15 - 12:45
Tema Ledarskap & Utveckling

Samordnat ledningssystem för nyttohemtagning säkrar kvalitén

Många är kallade men få når ända fram med att ha ett samordnat nytto- och resultatperspektiv. Johan Enfeldt kommer att peka på hinder men också möjligheter att nå hela vägen. Seminariet utgår från praktiska exempel inom industri och offentlig förvaltning.

Johan Enfeldt, Senior rådgivare till industri och offentlig sektor på Visuell Planering.
Seminariearrangör: Visuell Planering

0