63. Sämre tider? Satsa mer på innovation!

13 nov 2019
08:30 - 09:50
H1

63. Sämre tider? Satsa mer på innovation!

En vanlig utmaning i Kommunsverige just nu är att vi blir allt fler äldre och allt fler yngre som ska försörjas av en krympande del arbetande människor. Ibland blir receptet besparingsbeting, ibland skattehöjning, men allt för sällan innovation. Inom närings livet finns en naturlig innovationslogik. För att klara sig på en konkurrensutsatt marknad måste företag innovera för att följa eller t o m leda utvecklingen. Kommuner saknar det incitamentet. Så hur borde en kommun tänka och framför allt agera för att kunna kombinera tuffare ekonomiska tider med satsningar på att hitta nya och smartare sätt att sköta verksamheterna på?

Emelie Värja, forsknings- och utbildningsansvarig Kommuninvest och Micco Grönholm, Head of Future Helsingborgs stad, tillsammans med insatta och intressanta gäster.

0