Vad är en modern myndighet?

11 nov 2020
11:10 - 11:25

Vad är en modern myndighet?

Myndigheter ska utföra sitt uppdrag med hög kvalitet, rättssäkerhet och en hög grad av enkelhet. Men för att bemästra en rörligare omvärld präglad av snabba förändringar behöver myndigheten samtidigt bygga en organisation som är öppen, förändringsbenägen och lärande. Hur går detta ihop? Ett samtal om vad som kännetecknar en modern myndighet.

Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning Södertörns högskola och medlem i juryn för Sveriges Modernaste Myndighet.
Samtalsledare: Ann Emilson, Head of Business Unit Public and Key Telia.

0