103. Samtal med myndigheter om ai och jämställdhet

103. Samtal med myndigheter om ai och jämställdhet

Utvecklingen av AI innebär stora möjligheter för myndigheters arbete. Förhoppningen är att digitaliseringen kommer att utveckla och påverka servicen till medborgarna positivt i framtiden. AI har förmågan att främja jämställdheten men kan även leda till det motsatta. Välkommen till ett panelsamtal mellan olika myndigheter där möjligheter och utmaningar med AI inom offentlig förvaltning kommer att diskuteras. Hur kan statliga myndigheter arbeta för att identifiera och hantera potentiella risker för ojämställdhet? Vad är viktigt att beakta när AI ska införas på en myndighet för att bidra till ökad jämställdhet?

Vid samtalet kommer lärdomar och insikter från pilotprojektet AI och jämställdhet i statlig förvaltning som Jämställdhetsmyndigheten genomfört tillsammans med anch.AI att presenteras.

Patrick Eckemo, avdelningschef Digitalisering och Innovation Bolagsverket, Josephine Brofjorden, strateg Skatteverket, Julie Jacobsson, Strateg/Verksamhetsutvecklare inom mänskliga rättigheter/samordnare våld i nära relationer Försäkringskassan, Sophia Ivarsson, ansvarig för Vinnovas arbete med jämställd innovation Vinnova, Kristina Althoff, Strateg digitalisering och innovation Statskontoret och Sara Nilsson, utredare Jämställdhetsmyndigheten.
Seminariearrangör: Jämställdhetsmyndigheten

0