Samverka för att rädda liv!

04 maj 2022
10:00 - 10:30
Vård & Hälsa

Samverka för att rädda liv!

I Sverige tar cirka 1 500 personer sitt liv varje år. Det är ett självmord var sjätte timme eller cirka fyra människoliv om dagen. Pilotprojektet Vårdförlopp suicidprevention i Västervik startades med målsättning att skapa en mer jämlik vård över hela länet genom säkrare vårdövergångar samt skapa förutsättningar för att upptäcka och följa upp suicidnära patienter. Målsättningen är att halvera antalet suicid i länet till 2025. Projektet riktar sig till all vårdpersonal. Hur samverkar man för att rädda liv?

Lillemor Broling, vårdanalytiker, Region Kalmar län

0