82. Samverkan för att hantera komplexa samhällsutmaningar

82. Samverkan för att hantera komplexa samhällsutmaningar

Flertalet av kommunernas och regionernas utmaningar idag präglas av komplexitet och kräver flera aktörers delaktighet för att nå full effekt. Agenda 2030, ökade klyftor och inte minst regional utveckling är frågor där samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer är en av de viktigaste förutsättningarna för att lösa utmaningarna. Hur får man till samverkan där man skapar resultat och tar steg framåt tillsammans?

Lisbet Mellgren, handläggare SKR, Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet, Märta Molin, regional utvecklingsdirektör Region Västernorrland och Jonas Walker, kommundirektör Sundsvall.
Moderator: Linda Nordberg, SKR.

0