73. Samverkan för friskare arbetsplatser

73. Samverkan för friskare arbetsplatser

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Med Avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser har parterna tagit krafttag för att vända trenden. I många kommuner och regioner pågår nu arbete för att sänka sjuktalen. Under seminariet presenterar parterna forskning, sin strategi, stöd för lokalt arbete från Sunt arbetsliv samt lärande exempel från Varberg och region Kalmar.

Eva Vingård, professor emeritus, Caroline Olsson, avdelningschef SKL, Johan Ingelskog, Kommunal, Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet, Hans-Peter Eriksson, HR-strateg Region Kalmar län, Angelica Katsanidou, regionråd (S) Region Kalmar län, Britt Wimarsson, avdelningsordförande Vision, Kristina Taremark, personaldirektör Varberg och Birgitta Therén, skolledarna Varberg.
Moderator: Lotta Ekstedt, chefredaktör Chefen i Fokus.
Seminariearrangör: Kommunernas och regionernas Arbetsmiljöråd (AMR).

0