118. Samverkan för stadsutveckling och verklig trygghet

118. Samverkan för stadsutveckling och verklig trygghet

Långsiktighet, samordning och tydliga mål är framgångsfaktorer i det arbete som Göteborgs stad bedrivit i Nordstan genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP), i syfte att öka tryggheten. Även i Skärholmen utanför Stockholm har man inlett ett långsiktigt arbete för att ta vara på områdets potential genom samverkan med nya arbetssätt och aktiviteter. Går det att skapa långsiktighet i IOPsamarbeten? På vilket sätt kan innovation och mod vara faktorer i arbetet mot en positiv stadsutveckling och ökad trygghet?

Lotta Rosander, enhetschef socialförvaltningen centrum Göteborg, Mats Hedenskog,Skyddsvärnet, Julian Kronqvist, Fryshuset, Ola Skogsberg, Polisen, Patrik Åhnberg, förvaltningschef Skärholmens SDF och Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen.
Moderator: Lenny Lämber, avdelningschef Länsstyrelsen Västra Götalands län

0