107. Samverkan vid utskrivning från sjukhus, ett steg på väg mot en ny och nära vård

107. Samverkan vid utskrivning från sjukhus, ett steg på väg mot en ny och nära vård

Vård och omsorg om sköra äldre står inför stora utmaningar de kommande åren. Tillgången till personal kommer inte att öka i samma takt som människor blir äldre och lever längre. Vi måste hitta nya arbetssätt. 2018 fick Sverige en ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning som lett till stora förändringar. Väntetiderna för utskriv ningsklara patienter har minskat kraftigt. Men vad händer i den öppna vården? Om erfarenheter från de första åren med den nya lagen.

Mia Frisk (KD), ordförande Beredningen för primärvård och äldreomsorg SKL, Jacob Sandgren (S), ordförande Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Sörmland samt Emma Spak, Maj Rom och Greger Bengtsson, SKL.

0