20. Så säkrar små kommuner sin ekonomi

20. Så säkrar små kommuner sin ekonomi

Många små kommuner står inför stora utmaningar. Allt fler äldre behöver tillgång till god vård och omsorg. Kommunen ska tillhandahålla skolor med hög kvalitet och barnomsorg som medborgarna är nöjda med. Hur gör man det om inte jobben finns i den omfattning som krävs för att inte skatteunderlaget ska urholkas? Många vill se färre och större kommuner. Men är det lösningen på problemet eller är det helt andra saker som ska till? Ta del av en jämförelse mellan Finland, Norge och Sverige. Hur tar sig de olika länderna an utmaningen med ekonomin i små kommuner?

Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting, Helge Eide, områdesdirektör Kommunenes Sentralforbund och Benjamin Strandberg, sakkunnig kommunalekonomi Finlands Kommunförbund
Moderator: Marianne Rundström, journalist

0