Satsningar i äldreomsorgen

02 maj 2022
10:00 - 10:30
Vård & Hälsa

Satsningar i äldreomsorgen

Seminariet sätter luppen på organisationers, förändringsledares och chefers satsningar i äldreomsorgen – och dess betydelse. Resultaten visar varför stora visioner gav få implikationer samt hur mer komplicerad utveckling kom till stånd genom utvecklingsstöd och satsningar på att stärka anställdas kapabilitet.

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap Göteborgs Universitet och Anna Williamsson, forskare RISE

0