75. Sätt mål som styr!

75. Sätt mål som styr!

Flera kommuner har ambitionen att dra ner på antalet mål, men hur ska man prioritera? Vilka mål ska man sätta? Utgå från nuläget! Seminariet beskriver hur man genom att titta på sina nuvarande resultat och analyserar avvikelser kan förbättra målstyr ningen. Vi går igenom Öppna jämförelser, Jämföraren i Kolada och analysprocessen, och Hedemora berättar om hur de minskat ner på antalet mål för att vässa styrningen.

Maria Price, RKA, Christina Lundgren (C), KSO och Angela Poroli, strateg Hedemora kommun. Moderator: Hanna Lundborg, SKL.

0