93. Scenariobaserad workshop: Mot en hållbar välfärd – men hur? – del 1

22 nov 2023
15:00 - 16:00
A7

93. Scenariobaserad workshop: Mot en hållbar välfärd – men hur? – del 1

Vilken väg utvecklingen tar är inte helt i våra händer – så hur kan vi på bästa sätt förbereda oss för den? I öppen dialog, och med våra varierande perspektiv till hjälp, utforskar vi möjliga framtider där utvecklingen tagit olika riktning. Med hjälp av designmetodik, AI och vår kollektiva erfarenhet försöker vi förstå vad de olika framtiderna innebär för oss – som individer, organisationer och som samhälle. Efter workshopen kommer vi alla att ha en bättre plan för hur vi ska agera för att parera fallgroparna på vägen mot en hållbar välfärd.

Hanna Rosenblom och Joakim Holmqvist, designstrateger TBD designstudio.