65. Shrinking Space – den globala världens största demokratiutmaning

65. Shrinking Space – den globala världens största demokratiutmaning

Situationen i världen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter går åt fel håll för femtonde året i rad. I land efter land försämras möjligheterna för oberoende folkrörelser att vara aktiva och uttrycka sina åsikter. Utvecklingen där det civila samhället trängs tillbaka uppmärksammades redan före covid-19-pandemin. Men därefter har läget ytterligare förvärrats. I flera länder har pandemin använts som förevändning för inskränkningar som egentligen inte har med smittspridningen att göra, som att stoppa att vissa åsikter ska få föras fram. I detta samtal berörs hur denna utveckling även påverkar Sverige och möjligheterna att bygga hållbara samhällen i en allt mer globaliserad värld.

Kenneth G Forslund (S) ordförande utrikesutskottet, Cecilia Uddén, mellanösternkorrespondent Sveriges Radio, Johan Büser (S), ledamot i riksdagens EU-nämnd och i miljö- och jordbruksutskottet samt Lusine Djanyan, konstnär och aktivist.
Moderator: Jesper Eneroth, Olof Palmes Internationella Center.

0