Shrinking Space – den globala världens största demokratiutmaning

08 mar 2022
11:15 - 12:00

Shrinking Space – den globala världens största demokratiutmaning

Situationen i världen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter går åt fel håll för femtonde året i rad. I land efter land försämras möjligheterna för oberoende folkrörelser att vara aktiva och uttrycka sina åsikter. Utvecklingen där det civila samhället trängs tillbaka uppmärksammades redan före covid-19-pandemin. Men därefter har läget ytterligare förvärrats. I flera länder har pandemin använts som förevändning för inskränkningar som egentligen inte har med smittspridningen att göra, som att stoppa att vissa åsikter ska få föras fram. I detta samtal berörs hur denna utveckling även påverkar Sverige och möjligheterna att bygga hållbara samhällen i en allt mer globaliserad värld.

Kenneth G Forslund (S) ordförande utrikesutskottet
Moderator: Jesper Eneroth, Olof Palmes Internationella Center

0