124. Självreglerande elever = framgångsrika elever!

14 nov 2019
08:30 - 09:50
G2

124. Självreglerande elever = framgångsrika elever!

Ett av orosmomenten i det finländska samhället och skolsystemet är antalet ungdomar som inte söker sig till andra stadiets utbildning eller som faller bort efter grundskolan. En central orsak till marginalisering och ojämlikhet är elevernas svårigheter med självreglering och beteende. I Finland har ett antal skolor arbetat systematiskt med att definiera gemensamma värderingar och beteendeförväntningar, samt att garantera att alla elever har möjligheter att få positiv feedback för beteende som är i enlighet med förväntningarna. Ta del av modellens grundprinciper och varför den verkar fungerar så bra.

Henrik Husberg, projektforskare Niilo Mäki Institutet, Finland.

0