54.Sjukvården mår inte bra

54.Sjukvården mår inte bra

Hälso- och sjukvården i Sverige blir bättre. Allt fler överlever t ex hjärtinfarkt, diabetes och cancer. Men det finns även en annan sida av vården. Med stängda vårdplatser, långa väntetider och brist på kompetent personal. Detta och mycket annat bidrar till att missnöjet hos patienter och anhöriga ökar. 2016 mottog IVO över 15% fler klagomål. Vilka är då lösningarna? Finns det överhuvudtaget en samsyn bland vårdens aktörer hur man ska gå tillväga och vad som ska prioriteras för att vända den här utvecklingen?

Hans Karlsson, direktör för avd. vård och omsorg SKL, Sineva Ribeiro, ordf. Vårdförbundet, Heidi Stensmyren, ordf. Sv. läkarförbund och Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Moderator: Hanne Kjöller, journalist Expressen.

0