Ska kommunen anställa läkare?

Ska kommunen anställa läkare?

Hur samverkar vi kring vår gemensamma patient i den kommunala hälso- och sjukvården? Finns behov av kommunalt anställda läkare? Hur samarbetar vi när patienten behöver specialiserad vård och primärvård samtidigt därhemma? Vilken kompetens behövs i kommunen?

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Sörmland, Erik Slottner (KD),äldreborgarråd Stockholms stad, Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör Norrköpings kommun, Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kronoberg, samt Maj Rom och Greger Bengtsson, Sveriges Kommuner och Regioner.

0