72. Skarp skolstyrning sparar miljoner – och ger kvalitet

03 maj 2022
11:30 - 12:15
A6

72. Skarp skolstyrning sparar miljoner – och ger kvalitet

Har vi lärarbrist inom svensk skolsektor? Saknas verkligen medel för att förbättra kvalitet och möta kraven på en likvärdig skola? Välkommen att ta del av hur du med hjälp av smarta produkter kan förbättra lagefterlevnaden, identifiera resurserna du tidigare inte sett och skapa en budget i balans! Ett systematiskt arbetssätt där transparens, kommunikation och kvalitet står i fokus för all skolstyrning.

Ulrika Munkby, Product Growth Manager Resursplanering och Ola Johansson, Project Manager Stratsys.
Seminariearrangör: Stratsys.

0