124. Skilda förutsättningar och lokala lösningar – skolans kompetensförsörjning

23 nov 2023
10:15 - 11:00
A7

124. Skilda förutsättningar och lokala lösningar – skolans kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en central utmaning, både för samhället i stort och för skolan. Behovet av lärare och andra medarbetare – och möjligheten att möta detta behov – ser dock olika ut över landet, inom kommuner och mellan ämnesområden. Under seminariet ges en övergripande bild över situationen i olika delar av landet samt en rad korta exempel på lokalt arbete med kompetensförsörjning i förskola och skola.

Moderator: Bodil Båvner SKR.