71. Skyddet mot digitala hot med en robust cybersäkerhet

22 nov 2023
11:15 - 12:00
G1

71. Skyddet mot digitala hot med en robust cybersäkerhet

Cyberförsvar och cybersäkerhet är av avgörande betydelse i dagens digitala värld. Med den ökande integrationen av teknik och internet i alla aspekter av våra liv blir det nödvändigt att skydda våra digitala system från hot och attacker. Enbart i Europa saknas runt 300 000 säkerhetskunniga. Hur utbildar vi fler i cybersäkerhet och hur kan yrkesverksamma tränas för skydda system och tjänster? Ta del av en verksamhet för fortbildning i cybersäkerhet.

Gunnar Karlsson, professor vid KTH och ansvarig för uppdragsutbildning Cybersoldat för Försvarsmakten och Sandra Elvin, nationell säkerhetschef Microsoft.
Moderator: Sam Rabar, säkerhetsexpert Telia