Snabb tillväxt ger ekonomiska utmaningar

14 Nov 2017
14:30 - 15:00
Tema Ledarskap

Snabb tillväxt ger ekonomiska utmaningar

Uppsala ska växa med 70 procent fram till 2050. Det innebär ett investeringsbehov på 4-6 miljarder SEK/år. Målet är att växa hållbart och med kvalitet. Lyssna till hur vi tar oss an utmaningen.

Panelsamtal: Ola Hägglund, ekonomidirektör, och Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, i Uppsala kommun. Annika Wallenskog, chefsekonom SKL, leder samtalet.
Seminareiarrangör: Uppsala kommun

0