90. Snälla! Låt inte tillit hamna på konceptkyrkogården!

13 nov 2019
13:50 - 14:50
H2

90. Snälla! Låt inte tillit hamna på konceptkyrkogården!

Varför kan vi inte låta tillit bli ännu ett i raden av buzzwords som trendar innan det sänks ner i graven? Offentliga verksamheter består av människor. Människor som ska skapa värde för medborgarna samtidigt som de ekonomiska begränsningarna ökar och intäkterna minskar. Det kräver innovation. Men går det att tänka nytt om styrningen präglas av kontroll snarare än eget ansvar? Och vad krävs egentligen för att tillit ska kunna prägla styrningen i praktiken?

Johan Åkesson, ekonomie licentiat och lärare vid Handelshögskolan Göteborg samt konsult vid Preera
Ann Schurmann Danell, Konsult vid Preera med 15 års erfarenhet av att leda organisationer genom förändring.
Seminariearrangör: Konsultföretaget Preera

0