83. Sociala investeringar – Har de någon effekt?

83. Sociala investeringar – Har de någon effekt?

Vi står inför stora samhällsutmaningar, inte minst inom välfärdsområdet. För att minska ojämlika skillnader i livsvillkor krävs att man förebygger och sätter in tidiga insatser för att motverka ojämlikhet. Intresset för sociala investeringar har pekats ut som en av lösningarna där målet är att tidiga insatser ska bidra till positiva sociala effekter som främjar jämlikhet. Det finns en stor förväntan på att man med hjälp av sociala investeringar ska kunna på ett bättre sätt bemöta främst sociala utmaningar och samtidigt uppnå sam hällsekonomiska vinster. Vilka effekter har sociala investeringsprojekt gett? Vilka är utmaningar inför i arbetet med sociala investeringar?

Lars Stjernkvist, KSO Norrköpings kommun, Hugo Mörse, chef Leksell Social Ventures och Mika Pyykkö, projektledare Sitra.
Moderator: Anna Kelly, förändringsledare och digitaliseringsexpert

0