50. Sociala medier kan ta verksamheten till en högre nivå

12 nov 2019
17:00 - 18:00
A1

50. Sociala medier kan ta verksamheten till en högre nivå

Idag råder det inte längre någon tvekan om att sociala medier som kommunikations- och marknadskanal har enorm potential. Men det gäller att ta sig an utmaningen att nå ut till sin målgrupp på ett väl genomtänkt och reellt sätt, och det är många aktörer som konkurrerar om uppmärksamheten. Organisationer och företag förväntas finnas tillgängliga och skapa värde för sina målgrupper på sociala medier. Inom offentlig verksamhet utan kommersiella intressen är det ofta svårt att veta hur man går tillväga för att tillgodose olika behov och skapa bästa möjliga effekt.

John Rosenbaum, senior social media advisor Infomedia.

0