78. Spioneri eller yttrandefrihet?

78. Spioneri eller yttrandefrihet?

Hösten 2022 röstade riksdagen ja till en grundlagsändring som innebär att utlandsspioneri kriminaliseras och införs som tryckoch yttrandefrihetsbrott. En motivering till ändringen var att den skyddar demokratin, medan kritikerna menar motsatsen, att yttrandefriheten inskränks och demokratin urholkas. Men vad innebär ändringen i praktiken? Finns det verkligen en reell risk att t.ex. visselblåsare och journalister döms till fängelse i en stark demokrati som Sverige?

Anders Kompass, f.d. ambassadör och FN-tjänsteman, Anne Lagercrantz, vice vd SVT och Robert Hannah, riksdagsledamot (L).
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.