Stadsleveransen: En innovation för hållbara stadsmiljöer

14 nov 2019
13:30 - 13:45
Smartare Samhälle

Stadsleveransen: En innovation för hållbara stadsmiljöer

Stadsleveransen är unik i Europa. Målet är en trivsammare och miljövänligare stad och lösningen är smartare godsleveranser. Konceptet bygger på att flera transportörer omlastar från tunga fordon vid en centralt placerad terminal. Därifrån går samlastade lätta elfordon till verksamheter i centrum.

Staffan Bolminger, strategisk utvecklare av smartare logistiklösningar FOG/Trakikkontoret Göteborg
Seminariearrangör: Stadsleveranser

0