27. Standarder – verktyg för ökad kvalitet och brukarfokus

12 nov 2019
13:40 - 14:40
A2

27. Standarder – verktyg för ökad kvalitet och brukarfokus

Svenska Institutet för standarder, SIS, har i nära 100 år hjälpt organisationer att utveckla och kvalitetssäkra sina verksamheter genom att hitta gemensamma lösningar på återkommande problem. När vi projektleder standardisering samverkar vi med alla delar av det svenska samhället. Hör om hur standarder kan användas som verktyg för kvalitet, effektivitet och brukarfokus 9i verksamheter som äldreomsorg, HVB och LSS.

Alexandra Antoni och Kristofer Petraeus, projektledare vård- och omsorgssektionen, Svenska Institutet för standarder.
Seminariearrangör: Svenska Institutet för standarder.

0