Standardiseringens nytta för vården

03 maj 2022
10:00 - 10:30
Vård & Hälsa

Standardiseringens nytta för vården

Vi resonerar hur standarder och standardisering kan bidra till framtidens vård, för ökad patientsäkerhet och bättre kostnadseffektivitet, men också hur det kan bidra till ett hållbart samhälle.

Agneta Gunillasson och Joakim Falk projektledare på SIS
Seminariearrangör: SIS, Svenska Institutet för standarder

0