91. Stockholmspakter för hållbar utveckling

91. Stockholmspakter för hållbar utveckling

Stockholms stad arbetar sedan många år i pakter med näringslivet för att tillsammans hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Här träffar ni Elektrifieringspakten, Integrationspakten och Miljö- och klimatpakten som samlar staden och flera hundra näringslivsaktörer. Ni får lyssna till ett samtal om pakternas framväxt, värdet de skapar och framtida utmaningar och möjligheter – för staden, för det enskilda företaget och för samhället i stort.

Annika Bergendahl, strateg Trafikkontoret, Rebecka Hagman, strateg Arbetsmarknadsförvaltningen, Charlotta Hedvik, projektledare Miljöförvaltningen, Erica Eneqvist, projektledare Stadsledningskontoret, Stockholms stad, Nicole Mitman, Employer Branding och Event specialist Keolis, Marie Agelii, marknadschef Bravida
Seminariearrangör: Stockholms stad.