100.Stoppa bidragen till bluff och extremism

100.Stoppa bidragen till bluff och extremism

Inhemsk extremism är en av våra största utmaningar där Socialstyrelsen rapporterar att var femte kommun eller stadsdel varit i kontakt med barn och ungdomar som involverats i våldsbejakande extremism, eller riskerar att bli det. Samverkan krävs mellan SÄPO, skola och socialtjänst att dela information för att sätta in förebyggande åtgärder mot radikalisering och extremism. Fungerar bidragsrutinerna bra eller behövs det en översyn av kontrollfunktioner för att säkerställa att inga offentliga medel går till extremistiska verksamheter.

Sofie Löwenmark, frilansande skribent med fokus på bidragssektorn, Roger Haddad, rättspolitisk talesperson (L), Anders Teljebäck (S), KSO Västerås och Mats Pertoft (MP), samordning terroristfrågor Regeringskansliet.
Moderator: Emanuel Karlsten, fristående journalist

0