13. Stoppa bidragsfusket

13. Stoppa bidragsfusket

Välfärden är beroende av att folk jobbar, betalar skatt och inte försöka lura systemet för ekonomisk vinning. Pengarna behövs om samhället ska kunna ta hand om de mest behövande. Rena brott ska självfallet hanteras av polisen, men det måste dessutom finnas kontrollfunktioner inbyggda som motverkar och hindrar fusket innan det går så långt. Enligt Delegationen för korrekta utbetalningar betalas det varje år ut ca 8,7 miljarder kronor för mycket från 13 av de svenska välfärdssystemen. Hur arbetar kommuner och myndigheter? Gör man verkligen det som behövs eller är man för godtrogen ibland?

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad, Katrin Westling Palm, gd Skatteverket och Janne Josefsson, journalist.
Moderator: Elisabet Höglund, journalist.

0