142. Stoppa de kriminella gängen nu!

142. Stoppa de kriminella gängen nu!

Skjutningarna mellan kriminella grupper är ett av de största samhällsproblemen just nu. Regeringen vill införa hårdare straff. Några tycker regeringen borde vara ännu hårdare, andra att det är fel åtgärd och vill se andra insatser. Enligt en forskningsrapport ingår över 15 000 personer i Sverige i kriminella nätverk. Det är ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället som måste bekämpa brottsligheten från flera håll samtidigt. Hur kan man och bör man agera för att stoppa de kriminella gängens framfart nu?

Robert Karlsson, biträdande regionpolischef region Väst Polisen, Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M), Linda Westerlund Snecker, rättspolitisk talesperson (V) och Rasmus Ling, riksdagsledamot (MP).
Moderator: Lotta Gröning.

0